همه آمارهای آتیه صبا صعودی شد

رشد چشم گیر هلدینگ آتیه صبا و شرکت­ های تابعه در سود و درآمد

رشد چشم گیر هلدینگ آتیه صبا و شرکت­ های تابعه در سود و درآمد المور: به گزارش المور، بررسی جداول و آمارها از رشد چشم گیر درآمد و سود شرکت­ های آتیه صبا در بازه زمانی 1400 - 1398 خبر می­ دهد. شرکت سرمایه­ گذاری آتیه صبا به­ عنوان بزرگترین زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ تخصصی چندرشته­ ای سرمایه­ گذاری در حوزه­ های صنعت، معدن، حمل و نقل و گردشگری، متنوع­ ترین سبد دارایی­ ها را از جنبه تنوع فعالیت شرکتهای تابعه در میان هلدینگ­ های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، داراست.به گزارش المور به نقل از روابط عمومی هلدینگ سرمایه­ گذاری آتیه صبا، برپایه گزارش عملکرد سود و زیانی هلدینگ آتیه صبا و شرکت­ های زیرمجموعه که توسط معاونت نظارت بر شرکت­ های هلدینگ آتیه صبا تهیه شده است، این هلدینگ در حوزه­ های مختلف و در سال 1400 در مقایسه با سال­ های 1399 و 1398 عملکرد مطلوبی داشته است؛ و در بعضی حوزه­ ها رشد چشم گیر رخ داده است.
درآمد عملیاتی در خلال دو سال گذشته 21 برابر شد
محاسبه تغییرات درآمد عملیاتی شرکت سرمایه­ گذاری آتیه صبا طی سال­ های 1398 تا 1400 نشان می­ دهد که درآمد عملیاتی شرکت در سال 1399 نسبت به سال 1398، 17 برابر و این عدد در سال 1400 نسبت به سال 1398، 21 برابر و نسبت به سال 1399، 1.2 برابر شده است.
سود و زیان هلدینگ آتیه صبا طی 1398 الی 1400 (مبالغ میلیون ریال)

همان گونه که در جدول بالا نشان داده شده است، رشد درآمد عملیاتی شرکت در سال 1400 نسبت به سال 1399 بالغ بر 24% افزایش داشته است.

درآمد حاصل از سود سهام شرکت­ های زیرمجموعه آتیه صبا هم در سال 1399 نسبت به سال 1398، 14.4 برابر شده است. به این ترتیب، درآمد حاصل از سود سهام سال 1400 شرکت نسبت به سال 1398، 21 برابر شده است.

در قبال رشد 519 درصدی بهای تمام شده شرکت­ های مالکیتی شامل کنترلی و مدیریتی هلدینگ آتیه صبا در سال 1399 نسبت به سال 1398، درآمد سود سهام حاصل از این شرکت ها رشدی معادل 1341 درصد داشته است که 507 درصد آن ناشی از شرکت­ های فرعی و وابسته در سال 1398 و مابقی حاصل از سود سهام شرکت­­ های انتقال یافته است. به عبارت دیگر رشد سود سهام حاصل از این شرکت­ ها 2.6 برابر بهای تمام شده آنها بوده است.
رشد 54 درصدی جمع درآمد در شرکت­ های کنترلی
نگاهی به گزارش عملکرد شرکت­ های کنترلی (وکالتی و مالکیتی) در سال 1400 نسبت به سال 1399 و 1398 نشان داده است که جمع درآمد در سال 1400 نسبت به سال 1399 بالغ بر 56.5 درصد رشد یافته است. این رقم در سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 44 درصد بوده است.

همچنین مبلغ افزایش درآمد شرکت­ های کنترلی (وکالتی و مالکیتی) به میلیون ریال در سال 1400 نسبت به سال 1399 (63، 919 میلیارد ریال) بالغ بر 81 درصد از کل درآمد در سال 1398 (78، 638 میلیارد ریال) بوده است.

نگاهی به تغییرات درآمدی شرکت­ های کنترلی وکالتی نشان می­ دهد که درآمد شرکت­ های وکالتی در سال 1400 نسبت به دو سال قبل تقریبا دو برابر شده است. درآمد شرکت آسمان باوجود کاهش در سال 1399 نسبت به سال 1398 به علت شیوع ویروس کرونا، در سال 1400 نسبت به سال 1399 دو برابر شده است. این در شرایطی است که رشد درآمد این شرکت تابعی از قیمت‏ گذاری دستوری و سیاست‏ های کلان است.
صعود شرکت­ ها با فروکش­ کردن کرونا
نگاهی به تغییرات درآمد در کل شرکت­ های کنترلی شامل مالکیتی و وکالتی نشان می­ دهد که درآمد 9 شرکت صدر معادن ایرانیان، بازرگانی پدیده نیکان صبا، کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان، مجتمع معادن مس تکنار، صنایع کاغذسازی قائم شهر، صنایع شیر ایران، سرمایه­ گذاری گروه صنعتی ملی، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و آرین پارسه کیش طی سالهای 1398 الی 1400 روند رو­ به­ رشد داشته‏ اند. در این میان درآمد سه شرکت سرمایه‏ گذاری ایرانگردی و جهانگردی، توسعه دهکده آب درمانی محلات و خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف بعد از کاهش در سال 1399 نسبت به سال 1398، رشد قابل توجهی در سال 1400 نسبت به سال 1399 داشته است. کاهش درآمد این شرکت‏ ها در سال 1399 ناشی از شوک پاندمی کرونا به صنعت توریسم و حمل­ و­نقل بوده است.

نسبت سود سهام دریافتی از شرکت­ های کنترلی مالکیتی به بهای تمام شده آنها در جدول زیر نشان داده شده است.بهای تمام شده و سود سهام شرکتهای کنترلی مالکیتینگاهی به تغییرات در سود خالص شرکت­ های کنترلی (اعم از مالکیتی و وکالتی) از آن حکایت می کند که جمع سود خالص سال 1400 (12، 691 میلیارد ریال) نسبت به جمع سود خالص 1399 (852 میلیارد ریال) بالغ بر 1389% (15 برابر) رشد یافته است. از عمده علل این برتری، تبدیل زیان خالص 3، 363 میلیاردی آپاداناسرام به زیان خالص 43 میلیاردریالی است.

مبلغ افزایش سود خالص به میلیون ریال در سال 1400 نسبت به سال 1399 (11، 552 میلیارد ریال) حدود 6.57 برابر کل سود خالص سال 1398 (1، 758 میلیارد ریال) بوده است.
سود خالص هفت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، گلف اجنسی ایران، صنایع شیر ایران، مجتمع معادن مس تکنار، سیمان یاسوج، صنایع کاغذسازی قائم­ شهر و سرمایه‏ گذاری گروه صنعتی ملی در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش پیدا کرده است. مبلغ افزایش سود این شرکت‏ ها در سال 1400 نسبت به سال 1399، 2.2 برابر سود خالص سال 1399 این شرکت هاست.
تغییر مسیر از ضرر به سود
در 5 شرکت خدمات هوایی کشوری - آسمان، خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی پرشین گلف، صدر معادن ایرانیان، بازرگانی پدیده نیکان صبا و کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان، مبلغ 2، 325 میلیارد زیان خالص سال 1399 در سال 1400 به سود خالصی معادل 1، 479 میلیاردریال تبدیل گشته است. همه این شرکت­ ها به جز شرکت خدمات هوایی کشور - آسمان در سال 1398 هم زیان­ده بوده‏ اند.

چهار شرکت حمل­ و­نقل جاده‏ ای داخلی فجر جهاد، توسعه دهکده آب­ درمانی محلات، سرمایه‏ گذاری ایرانگردی و جهانگردی و آپاداناسرام زیان خالص خویش را در سال 1400 نسبت به سال 1399 کاهش داده‏ اند. بیشترین کاهش زیان در آپاداناسرام به مبلغ 3، 363 میلیاردریال بوده است و بیشترین درصد کاهش را سرمایه‏ گذاری ایرانگردی و جهانگردی در زیان خالص خود داشته است. در مجموع مبلغ 3، 864 میلیارد از زیان خالص سال 1399 کاسته شده است، یعنی مجموع زیان خالص این شرکت ها به 0.03 مبلغ زیان خالص در سال 1399 رسیده است.

نگاهی به تغییرات سود و زیانی در شرکت­ های مالکیتی مدیریتی (وابسته) نشان می­ دهد که از 13 شرکت وابسته هلدینگ آتیه صبا 12 شرکت افزایش درآمد در سال 1400 نسبت به سال 1399 داشته است.
تغییرات سود و زیان انباشته
نگاهی به تغییرات سود و زیان انباشته شرکت­ های زیرمجموعه آتیه صبا از آن حکایت می کند که در سال 1400، شاهد 25 درصد کاهش در جمع کل زیان انباشته شرکت­ ها بوده ایم به نحوی که 35 درصد افزایش در سود انباشته شرکت­ های سود ده و 6 درصد کاهش در شرکت­ های زیان ده داشته­ ایم که در مجموعاً 25 درصد کاهش در جمع کل سود و زیان این شرکت­ ها به دنبال داشته است.

زیان انباشته سه شرکت صنایع کاغذسازی قائم­ شهر، صدر معادن ایرانی ها و پرشین گلف نه تنها کاسته شده بلکه به سود انباشته تبدیل گشته است. همینطور شرکت­ های صدر معادن ایرانی ها و پرشین گلف در سال 1400 از مشمولیت ماده 141 هم خارج شده­ اند.

شرکت­ صدر معادن ایرانی ها از بدو تاسیس زیان ده و دارای زیان انباشته بوده است. این شرکت بعد از 14 سال توانست علاوه بر ایجاد درآمد و سودآوری از زیان انباشته و مشمولیت ماده 141 بیرون برود.

همچنین چهار شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا، کشت و صنعت و دامپروری پگاه لرستان، مس تکنار و خدمات هوایی کشور - آسمان، توانسته­ اند مجموعاً 64 درصد کاهش در زیان انباشته خود ایجاد کنند.

شرکت بازرگانی پدیده نیکان علاوه بر کاهش 98 درصدی در زیان انباشته خود، توانسته است از مشمولیت ماده 141 بیرون برود.
انتهای رپرتاژ آگهیمنبع:

1401/08/18
08:02:47
0.0 / 5
175
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱
almur

المور

لاکشری و فشن

almur.ir - حقوق مادی و معنوی سایت المور محفوظ است